Informacja o przywróceniu Sądu Rejonowego w Miliczu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 października 2014 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie, na podstawie którego od dnia 1 lipca 2015 r. zostaje przywrócony Sąd Rejonowy w Miliczu.

 

W związku z powyższym zostaje ponownie uruchomiona strona internetowa Sądu Rejonowego w Wołowie, która pozostawała nieaktywna w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o aktualne informacje, jednak z uwagi na złożoność procesu przywracania Sądu wymagać to będzie dłuższego okresu. Serdecznie prosimy Państwa o cierpliwość.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

Zobacz stopkę...