godło

Sąd Rejonowy w Miliczu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Sprawozdania statystyczne
Sprawozdania statystyczne
Rok 2020
MS - Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika

Rok 2019


MS - Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika
MS - S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej  służby sądowej
MS -S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS -S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
MS -S16/18 sprawozdanie  w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS -S20KW w sprawach  dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S6r w sprawie osób osądzonych w I instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S10r sprawozdanie  z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwości rzeczowej

Rok 2018

MS - Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika
MS - S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej  służby sądowej
MS -S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS -S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
MS -S16/18 sprawozdanie  w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS -S20KW w sprawach  dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S6r w sprawie osób osądzonych w I instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S10r sprawozdanie  z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwości rzeczowej

Rok 2017

MS - Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika
MS - S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej  służby sądowej
MS -S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS -S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
MS -S16-18 sprawozdanie  w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS -S20KW w sprawach  dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S6r w sprawie osób osądzonych w I instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S10r sprawozdanie  z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwości rzeczowej

Za I półrocze 2017 r.
MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2016

Wydział Cywilny ms-s1
Wydział Karny ms-s10
Wydział Karny ms-s7
Wydział Karny ms-06
Wydział Karny ms-s5
Wydział Rodzinny i Nieletnich ms- s16-18
Wydział Ksiąg Wieczystych ms-20kw
Zespół kuratorskiej służby sądowej ms-40Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player