godło

Sąd Rejonowy w Miliczu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Aktualności Plan działalności Sądu Rejonowego w Mili...

Plan działalności Sądu Rejonowego w Miliczu na rok 2016

Plan działalności Sądu Rejonowego w Miliczu na rok 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienia
do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość
do osiągnięcia
na koniec roku którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1.

Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości.

Średni czas trwania (dotychczas: sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji.1

<4,6

1. Realizacja projektów informatycznych:

· Portal Informacyjny,

· Portal Orzeczeń,

· Elektroniczna Księga Wieczysta (eKW),

· Centralny System Sądowy (CaSuS),

· Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych - system zarządzania aktami sądowymi (RFID),

· Poprawa zdolności administracyjnych sądu,
w tym systemów informatycznych.

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

2. Strategia Sprawne Państwo 2020;

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości
w Polsce na lata 2014-2020.

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem).

98 %

1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sąd.

Milicz, dnia 31 grudnia 2015 r.

1 średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych  i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player